Onnozele kinderen viering op 28 december 2019.

Stichting Onnozele Kinderen    Stichting Onnozele Kinderen 2

Een dankwoord van het Gilde St. Anna en comité Onnozele Kinderen

Op 28 december van het afgelopen jaar hebben wij weer “de avond van de Onnozele Kinderen” kunnen vieren in de zaal van De Sleutel te Riethoven. Het was weer een geweldige avond geworden voor de bewoners met een verstandelijke beperking van diverse zorginstellingen hier uit de regio.
Wij willen dan ook een welgemeend dankwoord uitbrengen aan de mensen die er zorg voor dragen dat wij deze avond ieder jaar weer kunnen organiseren.

Een dankwoord voor:
- Alle sponsoren die met hun financiële en/of materiële bijdrage dit mogelijk maken voor ons
- De Sleutel te Riethoven voor het ter beschikking stellen van de mooie zaal
- Het personeel van De Sleutel te Riethoven voor hun bewezen diensten
- Alle vrijwilligers aanwezig op deze avond
- DJ Erik voor de mooie muziek gedurende deze avond
- Orkest Nootgeval voor de gezellige ondersteuning tijdens de muziek
- CV De Bremspoersen, welke in grote getale aanwezig waren voor de gezellige ondersteuning
- Iedereen die ik vergeten mocht zijn te bedanken

Een speciaal dankwoord gaat uit naar Piet en Jacqueline Mollen, deze mensen zijn al ruim veertig jaar de drijvende kracht achter deze geweldige avond. Wij beseffen dat zonder de inzet die zij leveren gedurende al een hele lange periode deze avond nooit van de grond had gekomen, echt een geweldige prestatie.

Onnozele kinderen 20019  01

Onnozele kinderen 20019  02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reactie op Facebook.Onnozele kinderen facebook reactie